Familjekonflikter och klasskamp på ett bageri

RECENSION (ROMAN)

"RAYA"

HENRIK JOHANSSON

RASTLÖS FÖRLAG

raya.jpg

Raya, Henrik Johanssons senaste roman, utspelar sig under ett dygn på ett bageri i Malmö. En konflikt mellan arbetare och ledning har uppstått och tvingar arbetarna att agera. Det är en skildring av otrygga anställningar, bemanningsföretag, sexuella trakasserier på arbetsplatsen och till viss del också en roman om en familj. Handlingen är intensiv och spännande, ibland får vi nästan följa händelserna på arbetsplatsen minutiöst. Varje kapitelrubrik anger tidpunkt, plats och dag, läsaren får snabbt en inblick i de olika delarna av bageriet och dess arbete. Under natten blåser det upp till storm, och arbetarna tvingas stanna kvar på övertid. Stormen växer i symbios med att arbetarnas konflikt med cheferna ställs på sin spets. Det är ett snyggt stilistiskt grepp som fördjupar handlingen ytterligare.

 

Bokens titel är också namnet på huvudkaraktären. Raya, en timanställd ugnsarbetare, den första kvinnan på sin post, en ung kvinna med större drömmar än att jobba nattskift på ett bageri. På bageriet jobbar också hennes mamma med att förpacka bröd, och hennes styvpappa Werner är chef. Hennes anställning är otrygg, hennes arbetskamraters anställningar ännu otryggare och inspirerad av andra arbetares organisering vill hon göra något åt deras egna arbetsvillkor.

 

Raya trotsar de heliga familjebanden

De med fasta anställningar har inte samma krav som de som inte har det, och de är inte villiga att offra sig för sina arbetskamrater.

Men konflikten är inte enbart mellan chefer och arbetare som det till en början verkar, fastanställda och timanställda går inte ihop som en samlad massa mot cheferna. De med fasta anställningar har inte samma krav som de som inte har det, och de är inte villiga att offra sig för sina arbetskamrater. Raya kämpar och försöker organisera sig med sina arbetskamrater, trots sin personliga koppling till chefen. Hennes inre konflikt fungerar som ett sätt att problematisera familjen och dess helighet. Hur ska Raya kunna föra arbetsplatskamp utan att förstöra för sin mamma? Vem kan hon lita på? Vad kan hon göra? Raya är modig och väljer att föra den kampen hon anser behövs, och gör allt för att få med sin mamma. Raya trotsar de heliga familjebanden och väljer att göra det som krävs, även om det är att kämpa emot Werner.

 

Fackets roll i boken blir som någon sorts medlare, de viker sig lätt för chefernas hot och de oorganiserades förslag om vild strejk. Facket står varken på arbetarnas eller chefernas sida. Cheferna försöker med alla medel möjliga stoppa eventuell strejk och organisering. De inför mobilförbud, stänger av interntelefoner och placerar ut avdelningschefer på golvet för att förhindra arbetarna att kunna prata. Chefernas maktutövande skildras trovärdigt, deras bisarra handlingar är inte överdrivna i kontexten. Allt de kan göra för att stoppa en vild strejk kommer de att göra.

 

Dagens hårda och osäkra arbetsvillkor

Henrik Johansson lyckas skickligt och konkret skildra de allt mer hårda och osäkra arbetsvillkor som många tvingas jobba under idag. Att placera handlingen under en kort tidsperiod gör att man får en ögonblicksbild mitt i stormens öga, men samtidigt skildras så mycket mer än det som händer under de två nätter läsaren bjuds in till. Läsaren får höra om tidigare timanställda som blivit sjuka och sen inte fått komma tillbaka, de ständiga konflikterna mellan de med fast anställning och de som inte har det. Om tiden innan bageriet blev uppköpt av ett större företag. Utsattheten hos de unga, oerfarna arbetarna som, på grund av personalbrist, tvingas ta arbetsuppgifter de inte klarar av, och konsekvenserna av detta. Det ryms så mycket mer i Raya än jag förväntat mig.  

 

Johansson skriver till arbetaren, på ett ärligt och tydligt sätt.

Dialogen får ta mycket plats i boken, och det för konflikten framåt på ett naturligt sätt. Det gör också att den blir lättläst, men aldrig banal eller tråkig. Det är tydligt att Henrik Johansson vet vad han skriver om, han har själv jobbat på bageri och utgått från sina egna erfarenheter när han skrivit romanen. Han säger själv i en intervju med ETC att han velat skriva boken på ett sådant sätt att de som jobbar på bagerier men aldrig frivilligt skulle läsa en bok, ändå skulle kunna uppskatta den. Det märks i boken, Johansson skriver till arbetaren, på ett ärligt och tydligt sätt. Det finns ingen anledning att försöka försköna eller komplicera det, hans läsare vet vad han berättar om. De behöver inga omskrivningar eller metaforer.  

Alla som någonsin arbetat borde läsa den här boken. Jag tror alla kan känna igen sig i iallafall delar av den, samtidigt som den kan föda en slags glöd att föra arbetsplatskamp. Hur som helst är det en roman som fyller ut ett tomt hål i dagens litteratur. Romanen skildrar de problem vi stöter på i våra arbeten dagligen; minskat inflytande i arbetsrätten, bemanningsföretag, osäkra anställningar med dåliga villkor, arbetsplatsolyckor, fackföreningarnas allt mer anpassningsbara och vaga roll, alla de arbetare som inte är organiserade fackligt och därför måste försöka föra sin kamp själv, konflikter mellan arbetskamrater och hur det försvårar arbetsplatskampen. Raya är en spännande och nyskapande modern arbetarroman.

 

 

gillade du texten? följ lovestory på facebook och instagram

KulturEbba Sigeback